Virke.no

Skal alle ansatte ha like mye bonus?

Svar:

Man kan avtale ordninger hvor arbeidstaker er berettiget til bonus i forhold til faktisk arbeidet tid og stillingsprosent.

Emneord

  1. Lønn