Skal de ansattvalgte behandles annerledes enn øvrige styremedlemmer, f.eks ved utsendelse av rapporter?

Svar:

Normalt, nei. Alle styremedlemmer skal behandles likt.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Ledelse
  3. Styrearbeid