Skal virksomheten selv bekrefte overfor fagforbundet at avtalen gjelder?

Svar:

Virke bekrefter overfor fagforbundet og på vegne av virksomheten opprettelsen av tariffavtalen.