Stiller loven krav om at en ansatt skal få attest når arbeidsforholdet er avsluttet?

Svar:

Ja, det følger av arbeidsmiljøloven § 15-15 at arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse skal ha skriftlig attest fra arbeidsgiver. Hvis arbeidstaker unnlater å respektere oppsigelsesfristen, har vedkommende ikke krav på attest.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed