Stilles det krav til saksbehandling hvis arbeidsgiver vurderer å frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding?

Svar:

Ja, det er ingen automatikk i fratakelse. Arbeidsgiver har en varslingsplikt, og den ansatte må få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver tar en beslutning.

Emneord

  1. Sykefravær