Ved nedbemanning, er vi nødt til å foreta utvelgelse bare etter ansiennitet?

Svar:

Nei, også andre kriterier kan ha relevans – slik som kompetanse, alderssammensetning og sosiale forhold.Men ansiennitet vil alltid være et relevant utvelgelseskriterium.

Utdypende informasjon:

Er virksomheten tariffbundet er det i Hovedavtalen/overenskomstene normalt egne bestemmelser om ansiennitet som utvelgelseskriterium.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed