Vi er en interesseorganisasjon med ni ansatte. Regner med at vi er for små til å måtte ta HMS-kurs?

Svar:

Interesseorganisasjoner stiller seg ikke annerledes enn øvrige arbeidsgivere. Siden dere sysselsetter ansatte er dere omfattet av arbeidsmiljølovens krav. Daglig leder/administrerende direktør må derfor gjennomføre opplæring. Dette gjelder enten dere er en liten, mellomstor eller stor organisasjon.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS