Vil ikke avholdt drøftelsesmøte før oppsigelse ha konsekvenser for oppsigelsen?

Svar:

Ja. I slike tilfeller vil normalt retten foreta en helhetsvurdering for å avgjøre om det manglende drøftelsesmøtet kan ha medført at arbeidsgiver hadde et ufullstendig beslutningsgrunnlag for oppsigelsen. I så fall kan dette i verste fall medføre at oppsigelsen anses ugyldig og erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed