Vil reglene om virksomhetsoverdragelse gjelde når en avdeling i virksomheten skal overføres til et annet selskap?

Svar:

Kanskje. En del av en virksomhet kan omfattes dersom det som overføres er en ”selvstendig økonomisk enhet”, dvs. en organisert helhet av personer og aktiva som gjør det mulig å drive en økonomisk virksomhet med et selvstendig formål.

Emneord

  1. Virksomhetsoverdragelse