Vil reglene om virksomhetsoverdragelse gjelde når en virksomhet selger alt inventar til en annen virksomhet?

Svar:

Nei, også de driftsmessige aktiviteter må overføres.

Emneord

  1. Virksomhetsoverdragelse