Vil regler om virksomhetsoverdragelse gjelde når en dagligvarebutikk nedlegges og annen matvarekjede starter opp i samme lokaler?

Svar:

Kanskje. Det må være tale om en ”overføring” og det kan det være ettersom ny butikk overtar leiekontrakt og lokaler. Videre må butikkvirksomheten bevare sin ”identitet”, dvs. at virksomheten fortsetter i det vesentlige som før overføringen. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering av en rekke momenter som bl.a. om varesortiment, profil, kundekrets, mv er det samme som tidligere.

Emneord

  1. Virksomhetsoverdragelse