Agentrett og distribusjon

Forretningsadvokatene i Virke har betydelig kompetanse på agent- og distribusjonsrett.

Vi bistår ved utarbeidelse og forhandling av slike kontrakter (agent, underagent, (ene)forhandler, franchise, lisens mv.), både for agent/forhandler og for hovedmann/leverandør. Vi bistår også blant annet ved spørsmål om lovvalg og verneting, spørsmål knyttet til konkurranserettslige begrensninger og ved tvister.

Et sentralt tvistetema er spørsmålet om avgangsvederlag for agenter. Vi har et betydelig internasjonalt nettverk av advokater som kan bistå medlemmene i Virke der tvister skal gå for utenlandske domstoler, og en av våre advokater sitter i en internasjonal ekspertgruppe for agent- og distribusjonsrett.