Forbrukerkjøp

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom næringsdrivende og forbruker, i motsetning til kjøpsloven som i all hovedsak regulerer forholdet næringsdrivende i mellom.

Det er flere viktige forskjeller i de to lovene, og det er derfor av stor betydning å avklare hvilken lov som kommer til anvendelse for et bestemt kjøp. Flere av Virkes forretningsadvokater er representert i Forbrukertvistutvalget (FTU) og har inngående kjennskap til dette lovverket. Virkes advokater avholder jevnlig kurs i forbrukerkjøpsloven.

Fagartikler

Vis flere

Laster flere sider...