Generell kontraktsrett

Virkes forretningsadvokater har bred erfaring innenfor generell kontraktsrett, og bistår bl.a. i forbindelse med utarbeidelse, forhandling og tolkning av avtaler.