IKT-rett

Virkes forretningsadvokater bistår i rettsspørsmål tilknyttet IKT-bransjen, herunder i forbindelse med utvikling, lisensiering, kjøp/salg, integrasjon, drift og vedlikehold av program- og maskinvare, sikring, forvaltning og kommersialisering av teknologi og tilknyttet IPR, og med etablering av strategiske partnerskap, prosjektavtaler og fellesforetak (joint ventures).   

Fagartikler

Laster flere sider...