Konkurranserett

Virkes forretningsadvokater bistår innen det konkurranserettslige området.

Mange av våre medlemsbedrifter har spørsmål vedrørende konkurranselovens forbudsbestemmelser og ønsker juridisk bistand knyttet til dette.

Konkurranseloven inneholder forbud mot samarbeid mellom foretak som begrenser konkurransen og forbud mot at foretak misbruker sin dominerende stilling.

Spesifikt kan vi for eksempel bistå ved: Vurdering av eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling

Utforming og kvalitetssikring av ulike former for samarbeidsavtaler slik at de er i overenstemmelse med konkurransereglene

Utarbeidelse av interne rutiner for etterlevelse av konkurransereglene