Likebehandling

Det er et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering i arbeidslivet. Diskrimineringsvernet er regulert gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven.

Fagartikler

Laster flere sider...