Markedsføringsrett

Virkes forretningsadvokater gir bistand innen markedsføringsrett.

Markedsføringsloven setter rammer for markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår rettet mot forbrukerne. Loven regulerer også hvordan næringsdrivende kan opptre overfor hverandre gjennom krav til god forretningsskikk.

Sentrale problemstillinger knyttet til reklame rettet mot forbrukere er eksempelvis telefonmarkedsføring og reservasjonsrett, elektronisk markedsføring (spam) samt markedsføring rettet mot barn.

Lovens regler som beskytter næringsdrivende omfatter blant annet beskyttelse av bedriftshemmeligheter og know-how samt forbud mot illojal produktetterligning og kopiering. En av Virkes forretningsadvokater er medlem av Markedsrådet og representant i Matbransjens Faglige Utvalg (MFU).