Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor er underlagt særlige regler for gjennomføring av sine innkjøp.

Som den største innkjøperen av varer og tjenester i Norge, er offentlig sektor en viktig oppdragsgiver for mange medlemmer, og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan det offentlige gjennomfører sine anskaffelser.

Spørsmål som kan oppstå er hvordan medlemmet kan utarbeide tilbud for å være best mulig rustet til å vinne konkurransen, og hvordan feil fra oppdragsgivers side kan håndteres.

Virkes advokater har bred kompetanse på området, og jobber mye med regelverksutvikling. En av advokatene sitter i Nærings- og fiskeridepartementets kontaktutvalg og var også med i det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som kom med forslag til nye nasjonale anskaffelsesregler i 2014. Virkes advokater kan bistå medlemmer ved utarbeidelse av tilbud og i spørsmål om klage, innsyn mv.

Vi har samarbeidsavtaler med advokatfirmaer med spesialkompetanse på området som kan bistå i de tilfellene Virkes advokater er forhindret som følge av interessekonflikt mv.

Fagartikler

Laster flere sider...