Oppsigelse og avskjed

Ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side kreves at oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidsgiverens, virksomhetens eller den ansattes forhold.  Arbeidsmiljøloven  har regler om oppsigelsestid. I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet, og rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen kan fortsatt gjøres gjeldende av begge parter.

Fagartikler

Vis flere

Laster flere sider...