Pensjon

Alle personer i Norge som oppfyller folketrygdlovens krav er sikret pensjon gjennom folketrygden ved oppnådd aldersgrense og ved uførhet. Tjenestepensjonen kommer i tillegg for arbeidstakere som omfattes av alderspensjon.

Fagartikler

Laster flere sider...