Reisejus

​ Virke bistår i saker vedrørende reisejuss, herunder særlig spørsmål i forbindelse med pakkereiseloven og flypassasjerers rettigheter, og har solid kunnskap om kombinasjonen av bransjejuss og kjennskap til kommersielle/operative forhold i reisevirksomheters hverdag. Virke arrangerer med jevne mellomrom i tillegg kurs spesielt knyttet til reisejuss og kunderettigheter.   Virke bistår samtidig i arbeidet med å bedre reisebedrifters rammebetingelser i forhold til lovverk eller til rammesettende organer, primært EU og IATA.