Selskapsrett

Virkes forretningsadvokater gir råd og veiledning innen selskapsretten og bistår både  aksjeselskaper, stiftelser og foreninger.  Spesifikt kan vi for eksempel bistå ved: Enklere selskapsetableringer, aksje- og virksomhetsoverdragelser Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonærer Vedtekter og aksjonæravtaler Styreansvar

Fagartikler

Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet?

I denne artikkelen skal vi behandle spørsmålet om hvem som kan inngå avtaler på vegne av aksjeselskapet. Typisk vil problemstillingen være om daglig leder har kompetanse til å binde selskapet. Dersom daglig leder har gått utenfor sin kompetanse til å binde selskapet er spørsmålet om selskapet likevel vil være bundet fordi daglig leder var legitimert til å inngå avtalen. I det følgende skal vi gjennomgå aksjelovens regler for hvem som kan forplikte selskapet og konsekvensene av å gå utenfor sin kompetanse.

Laster flere sider...