Selskapsrett

Virkes forretningsadvokater gir råd og veiledning innen selskapsretten og bistår både  aksjeselskaper, stiftelser og foreninger.  Spesifikt kan vi for eksempel bistå ved: Enklere selskapsetableringer, aksje- og virksomhetsoverdragelser Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonærer Vedtekter og aksjonæravtaler Styreansvar