Sosial dumping

Norge har gjennom de siste årene hatt stort behov for arbeidskraft. Gjennom blant annet prosjekter under Inkluderende Arbeidsliv har det vært arbeidet aktivt for å få grupper som har vært utenfor arbeidsmarkedet tilbake i arbeid.