Har jeg som arbeidsgiver alltid lønnsplikt de første 16 fraværsdagene?

Svar:

Som følge av lov, tariffavtale, arbeidsavtale og/eller særskilt tillatelse eller avtale med arbeidsgiver, har arbeidstaker i en del tilfeller adgang til å være fraværende fra arbeidet. For at et slikt fravær skal være lovlig forutsettes det at fraværsgrunnen er legitim. Les mer