Virke.no

Har tilkallingsvikarer rett på sykelønn?

Svar:

Tilkallingsvakt defineres som en arbeidstaker som ikke har noe fast arbeidsforhold i virksomheten og kan derved si nei til et oppdrag. En tilkallingsvakt kan likevel ha rett til sykelønn forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Les mer