Virke.no

Er det legen som avgjør om arbeidstaker har rett til sykepenger?

Svar:

Nei. Legen skriver sykmelding, men Nav tar stilling til om denne gir rett til sykepenger. Det er et vilkår for å ha rett til sykepenger at arbeidstaker er arbeidsufør på grunn av egen sykdom eller skade.

Sykdom i familie, sorgreaksjoner, konflikter på arbeidsplass, økonomiske problemer, permittering, konkurs og skilsmisse gir i seg selv ikke rett på sykepenger.