Virksomhetsoverdragelse

I mange tilfeller overdras virksomheter helt eller delvis til nye eiere, og de ansatte i virksomheten får ny arbeidsgiver og nye kollegaer.