Virkeadvokatene

Virkeadvokatene er et av Norges ledende advokatmiljøer innenfor sine satsingsområder. Over 20 advokater jobber hver dag for å finne de beste løsningene for Virkes medlemmer.

Virkeadvokatene jobber tett på medlemmene og har god bransjekunnskap. Vi har erfaring fra private advokatfirmaer, domstolene og departementer.

Miljøet består av en arbeidsrettslig og en forretningsjuridisk avdeling.

 

Arbeidsrett

Arbeidsrettsavdelingen består av advokater med spisskompetanse på arbeidsrettslige problemstillinger.

Forretningsjuridisk

Forretningsjuridisk avdeling består av forretningsadvokater med lang erfaring og ekspertise innenfor agent- og distribusjonsrett, kjøpsrett/ forbrukerkjøpsrett, markedsføringsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.

  • Virkeadvokatene sitter i en rekke nemnder og utvalg, og oppnevnes jevnlig i lovutvalg.
  • Virkeadvokatene påtar seg prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser. 80 prosent av rettssakene er innenfor arbeidsrettslige områder og 20 prosent innenfor forretningsjuridiske områder.
  • Virkeadvokatenes hovedformål er å være medlemmenes foretrukne juridiske rådgiver.
Les mer