Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet

Publisert:

​Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi mange bedrifter ikke ser verdien av lærlinger? Eller er redde for at det å bli lærebedrift innebærer for stort ansvar og for mye arbeid?

​Eller ikke vet at lærlingordningen omfatter nye fagområder som blant annet helse- og oppvekstfag, IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel? Ved å ta inn lærlinger i virksomheten viser du et samfunnsansvar som bidrar til godt omdømme, samtidig som du tilføyer virksomheten fersk kunnskap og friske øyne.

Samfunnskontrakten, som ble inngått av myndighetene og partene i arbeidslivet i 2011, gjør at stadig flere virksomheter satser på lærlinger. Fagutdanning finnes for hele arbeidsmarkedet – også for tjenesteytende virksomheter. Se eksempler her.

Nå er lærlingløftet lansert. Det viser at vi alle løfter lærlingordningen og gir et løfte til elever som velger yrkesfag om fullføring av utdanning gjennom læreplass. Det gir troverdighet og attraktivitet til virksomhetene.

Bli med på lærlingløftet. Alt du lurer på om lærlingordningen finner du på www.lærlingløftet.no