Gratulerer med seieren

Publisert:

​En av våre aller ferskeste medlemsbedrifter, i Virke – Sosial innovasjon,   og en av de sosiale entreprenørene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, ble i går kåret til årets Game Changer i Norge.

Firdawsa Ahmed og Saad Hashi sa for et drøyt år siden opp trygge jobber i offentlig sektor og startet Atlas kompetanse as. I går stod de stolte vinnerne på scenen i MTGs lokaler i Akersgata og takket familie, venner og samarbeidspartnere for tro på og støtte til dem og ideen deres. Atlas Kompetanse har sammen med 7 andre vært deltakere i et utviklingsprogram hvor Viasat, Tv 3 og P4, Reach for Change og Ferd Sosiale entreprenører har gått sammen om få fram årets vinner. http://www.gamechangers.noReach for Change overrakte blomster og en sjekk på 550 000,- kr til de verdige vinnerne.
Atlas kompetanse er et ideelt as og en sosial entreprenørskapsbedrift som ble etablert 01.11.2014. http://www.atlaskompetanse.no
- Atlas kompetansen vil jobbe for å øke den flerkulturelle kompetansen blant ansatte i offentlige tjenester, organisasjoner og grupper som møter mennesker med en annen kulturell bakgrunn, sier gründerne Firdawsa Ahmed. Firdawsa er utdannet sosionom med videreutdanning i spesialpedagogikk. Firdawsa har ti års erfaring fra sosialt arbeid og har bred erfaring fra integreringsfeltet. Co - gründer Saad Yusuf Hashi er utdannet med bachelor i sosialantropologi og tolk. Saad har jobbet i integreringsfeltet i mange år, blant annet for offentlig sektor, UDI og politiet. Sammen utgjør de et kompetanseteam som arbeider med å utvikle bedre løsninger ved bruk av nye metoder i integreringsfeltet. – Vi har fokus på å forebygge drop out og tror på tidlig innsats og samarbeid. Vi tilbyr derfor kurs for minoritetsforeldre om skole/hjem samarbeid på deres eget morsmål for å styrke samarbeidet mellom foreldre og skolen for at barnet skal fungere bedre både sosialt og faglig i en norsk skolehverdag. Vel så viktig er det å tilby lærere kulturforståelse, vi bygger broer mellom lærere og foreldre til det beste for barna, avslutter Saad Yusuf Hashi. 
Atlas Kompetanse skal nå sammen med ansatte i Nav Nordstrand og deres utviklingspartner KREM arbeid med å utvikle bedre måter å møte levekårsutsatte barnefamilier på.
Virke- sosial innovasjon er en medlemsforening og interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon etablert i samarbeid med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. De sosiale entreprenører og sosiale innovatører møter mer eller mindre uløselige behov i samfunnet. De utfordrer rådene ideer om hva forretningsvirksomhet er, hvordan innovasjon skapes og bringer med seg en nødvendig re-kobling mellom samfunnsbevissthet og forretningsvirksomhet. For å møte disse er det nødvendig å bygge broer tvers av fagområder og virksomhetsgrenser. I Virke – Sosial innovasjon har vi derfor fokus på samarbeid på tvers og nye veier til en bærekraftig velferdsmodell.