Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanningene er korte og yrkesrettede utdanninger på mellom et halvt til to år, som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Det er praktisk rettede studier med stor arbeidslivsrelevans.

Fagskoleutdanningene er mange og varierte. Studietilbudet rommer alt fra merkantile og administrative fag via kreative og kunstneriske fagretninger til de tradisjonelle tekniske, maritime og helse- og sosialfaglige studietilbudene