Hva er fag- og yrkesopplæring?

Gjennom fag- og yrkesopplæring kan man oppnå fag- eller svennebrev innenfor 200 fagområder.

Opplæringen gjennomføres i videregående skole, og gjennom læretid i bedrift. Den vanligste modellen er to år i skole og to år i bedrift.