Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Vox er sekretariat for fagskolerådet.

Nasjonalt fagskoleråd består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Mer informasjon HER.

Hovedorganisasjonen Virke er representert i Nasjonalt fagskoleråd.