Nyoppnevning av yrkesopplæringsnemndene for perioden 2016 til 2019

Publisert:

​ Virke er representert i yrkesopplæringsnemndene i 10 fylker. Det er Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold, Nord- Trøndelag, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal, Nordland og Østfold.

Litt Virke lokal

Det er behov for å styrke dialogen mellom ulike bransjer og utdanningsmyndigheter for å sikre opplæringsstrukturer som er i samsvar med arbeidslivets behov. Hvis du som virksomhet har utfordringer med hensyn til utdanning og/eller rekruttering av fagkompetanse, er det fint å ta kontakt med Virkes representant i yrkesopplæringsnemnda og diskutere saken

Yrkesopplæringsnemndene er en garanti for opplæringens forankring i arbeidslivet

Yrkesopplæringsnemndene skal gi råd til fylkeskommunene om alle utdanningsprogram hva gjelder kvalitet, dimensjonering mv. Arbeidet er regulert i opplæringsloven. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen.

Yrkesopplæringsnemnda skal særlig:

  • Fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen

  • Vurdere og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen

  • Vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i fag- og yrkesopplæringen

  • Vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres

  • Vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres

  • Arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samarbeid med den årlige fastsettingen av tilbud.

  • Arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og foreslå tiltak der de finner det nødvendig.

Her er oversikt over Virkes representanter

Virke er stolt av å ha dyktige og engasjerte representanter i yrkesopplæringsnemndene >>