Opplæringskontorer

Opplæringskontorene bistår virksomhetene for å sikre lærlingen den opplæringen de trenger frem til fagbrev.

Opplæringskontoret er organisert som en non-profit-organisasjon (forening). Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærlinger og instruktører, eller tilbakeføres til medlemsbedrifter.

Hovedorganisasjonen Virke samarbeider med FOSS, som er foreningen for opplæringskontorene i salgs- og servicefagene. 

Ta kontakt med FOSS for mer informasjon HER.