Pedagogisk entreprenørskap

Pedagogisk entreprenørskap skaper innsatsvilje og gir grunnlag for å gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Det styrker elevenes forståelse av læringen, gir økt motivasjon og hindrer frafall.

Pedagogisk entreprenørskap gir en helhetlig tilnærming til hvordan man kan utvikle entreprenørielle kompetanser hos elever. Dette gjøres gjennom å bruke kreative arbeidsformer for å oppøve entreprenørielle ferdigheter i alle fag, på tvers av fag, og i samarbeid med samfunnet utenfor skolen i læringsarbeidet.

Pedagogisk entreprenørskap er handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst, med individet selv som aktør for egen læring. Personlige egenskaper, evner, kunnskaper og ferdigheter danner grunnlaget for retningen for opplæringen.