Samarbeid akademia og næringsliv

Arbeidslivet som læringsarena.

Praksisperioder i løpet av utdanningen er den formen for samarbeid mellom universiteter/høgskoler og arbeidslivet som per i dag har klart størst omfang. En del utdanninger har obligatoriske praksisopphold, men det er også viktig å skape muligheter for å bruke arbeidslivet som læringsarena for utdanninger som tradisjonelt sett ikke har hatt innslag av praksisopphold. Arbeidstakere lærer dessuten hele livet. Stadig flere skifter yrke flere ganger i løpet av yrkeslivet, og mange yrker skifter karakter på grunn av teknologisk og annen utvikling. Arbeidslivet kan tilby oppdatert kunnskap og utstyr, virkelige arbeids- og opplæringssituasjoner og realistiske forventninger om innsats og resultat. Det er derfor et pedagogisk fortrinn å integrere arbeidslivet i det samlede opplæringsløpet, også i høyere utdanning.