Sosialt entreprenørskap

”Å fremme evnen til å bruke prinsipper fra næringslivet eller ideelle organisasjoner i styringen av hjelpeprosjekter - sosialt entreprenørskap”

Sosialt entreprenørskap er et relativt nytt begrep i Norge, men har allerede eksistert lenge i internasjonale sammenhenger. Det finnes ulike definisjoner, men i hovedsak handler det om at de økonomiske målene ikke er hovedgrunnlaget for aktivitet. Det handler om å skape verdier som ikke kan måles i penger ved å bruke entreprenørielle og bedriftsøkonomiske metoder.

Sosiale entreprenører bruker den økonomiske bunnlinjen til å bygge strukturer som hjelper flest mulig fortest mulig, og gjør bedriften levedyktig over tid. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap er opptatt av å gjøre elever og studenter bevisste på betydningen av positive sosiale, etiske eller miljømessige ringvirkninger ved entreprenørskap. Investeringsselskapet Ferd har et eget forretningsområde for sosialt entreprenørskap, og en av organisasjonene de har investert i er blant annet Ungt entreprenørskap. Les mer om Ferds satsning på sosialt entreprenørskap i et intervju med eier Johan H. Andresen gjort av magasinet Velferd under dokumenter i høyremenyen.