Y-veien

Y-vei studier er opptak av studenter på bakgrunn av fagbrev.

Det gjøres faglige tilpasninger for at Y-vei studenter og ordinære studenter skal ha samme forutsetninger for å oppnå det fastsatte læringsutbyttet i bachelor-programmet. Målet er at studentene møter et faglig og pedagogisk tilpasset opplegg, hvor man bygger på studentens bakgrunn.

Hovedorganisasjonen Virke har samarbeidet med Høgskolen i Hedmark om opprettelse av Y-vei innenfor service og management.