Samfunnsansvar og miljø

Virke legger stor vekt på å bygge medlemmenes kompetanse i spørsmål knyttet til arbeidsgiverrollen, og bistå medlemmene i konkrete saker. Virke kan bistå virksomhetene i spørsmål om samfunnsansvars– og miljøstrategi. Virke tilbyr møteplasser både innenfor og på tvers av ulike bransjer.

Vi driver våre egne ledernettverk og HR-nettverk, som alle setter samfunnsansvarsrelevant tematikk på dagsorden.