Dele for å bevare?

Publisert:

​ Den såkalte delingsøkonomien har tatt både aviser og debattredaksjoner med storm de siste ukene. Som hovedorganisasjon utfordres både vi og medlemmene våre av nye aktører som har valgt helt andre forretningsmodeller enn de vi kjenner fra før.

​Hva bidrar delingsøkonomien til og hvordan vil vi forholde oss til den?

Fremtidens arbeidsliv? 
På Virkekonferansen i 2009 la vi frem rapporten Fremtidens arbeidsliv der InFuture presenterer en fremtidsprognose om at det på "stadig flere områder oppstår direktemarked mellom individer, som dermed omgår bedriftene" og at disse direktemarkedene ville bidra til å senke etableringsterskelen i fremtidens arbeidsliv.

Prognosen traff midt i blinken, og bare det siste året har det dukket opp en rekke selskaper som drifter ulike digital plattformer som gjør det mulig å tilby utleie og service på nye måter. Flere av selskapene har fått, eller tatt, merkelappen delingsøkonomi, et begrep som er vanskelig både å definere og avgrense.

-For meg handler dette om at rubrikkannonsen har fått en digital lillebror som snart har vokst fra storebroren sin. Nye forretningsmodeller vil alltid dukke opp, og det er de aktørene som stikker hodet i sanden for de nye trendene som vil bli taperne. Derfor bør alle ledere være nysgjerrige på hva de kan lære av de nye aktørene, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. 

Sunn utfordring

Nye forretningsmodeller som gir muligheter for bedre ressursutnyttelse, økt sysselsetting og økt skattegrunnlag er en sunn utfordring for etablerte aktører. Samtidig vil et selskap som opptrer som en formidler istedenfor å være en tradisjonell arbeidsgiver, utfordre flere av de etablerte rammene i arbeidslivet. Det fører til at etablerte aktører kan oppleve å bli utkonkurrert på urettferdige vilkår dersom vi ikke endrer regelverket.

-De nye forretningsmodellene utfordrer synet på tradisjonelle relasjoner i arbeidslivet, skattesystemet og ulike bransjereguleringer. Vi er klare for å sette oss ned med politikere og de andre arbeidslivsorganisasjonene for å diskutere hvordan lover og regler bør være utformet for å sikre rettferdig konkurranse mellom de nye og de gamle forretningsmodellene, sier Hammer Madsen.

Skattemyndighetene og finansministeren skal være godt i gang med å vurdere endringer på skatteområdet i tett dialog med aktører som f.eks Nabobil. 

-Teknologiske løsninger gir helt nye muligheter for å spore transaksjoner og forenkle utregning av korrekt skattenivå. Derfor er jeg ikke veldig bekymret for at det skal vokse frem en stor svart økonomi, men det er viktig med god informasjon og gode systemer som gjør det enkelt og naturlig å betale riktig skatt, sier Hammer Madsen.

Bransjene utfordres
Diskusjonen mellom Norges Taxiforbund og Uber illustrerer hvordan diskusjoner om bransjereguleringer, som løyve i dette tilfellet, får en helt ny aktualitet når nye aktører opererer i det samme markedet uten å måtte forholde seg til de samme reguleringene.

På samme måte kan det nevnes flere eksempler fra reiselivsnæringen som viser at det er et stort skille mellom regler og forpliktelser som gjelder for et hotell som leier ut overnattingsrom, og en privatperson som leier ut et rom eller en leilighet via AirBnB. De ulike reglene bidrar til både sikkerhet for kunden, og etablerer ulike rettigheter, samtidig som det påfører hotellet utgifter som privatpersonen ikke trenger å forholde seg til.

-Jeg mener at debatten om delingsøkonomien understreker at det kan være behov for en gjennomgang av eksisterende regler. På flere områder kan være nødvendig med forenklinger i regelverket som bidrar til å gjøre det enklere å lage arbeidsplasser og skape verdier, avslutter Hammer Madsen.

Virke mener:

  • Nye forretningsmodeller har alltid utfordret og skjerpet eksisterende aktører, det er positivt for innovasjon og videreutvikling av arbeidslivet.
  • Lover og regler bør være utformet for å sikre rettferdig konkurranse mellom de nye og de gamle forretningsmodellene.
  • Det må være rom for ulike tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.
  • Det er positivt at finansministeren og skattemyndighetene har prioritert arbeidet med den såkalte delingsøkonomien på skatteområdet.
  • Regjeringens regelråd som ble oppnevnt i fjor høst bør vurdere nødvendige forenklinger og eventuelle dereguleringer i lys av de nye forretningsmodellene.