Et anstendig og mangfoldig arbeidsliv

Virke arbeider for et åpent og inkluderende arbeidsliv med vilkår som stimulerer til arbeid og kunnskap.

Virkes arbeidslivspolitisk plattform synliggjør det vi mener er grunnlaget for et godt fungerende arbeidsliv og de overordnede endringer vi mener det er behov for fremover. Plattformen er tuftet på trepartssamarbeidet som bidrar til god dialog og bærekraftige løsninger.