Forretningsetikk

Ansvarlig virksomhetsstyring betyr blant annet god risikostyring, kontrollrutiner og avklaring av roller og ansvar i virksomheten.

I tillegg kommer de etiske adferdskravene virksomheten stiller til seg selv og sine ansatte, knyttet til blant annet korrupsjon og bestikkelser.