Hvordan bli miljøsertifisert?

Stadig flere virksomheter velger å bli med i en miljøsertifiseringsordning. Men hva betyr det egentlig å bli miljøsertifisert? Ta en kikk på vår guide, og finn ut om dette er noe for din virksomhet.

Hva er miljøsertifisering?

Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø og samfunnsansvar på alvor.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

I tillegg får du tilgang til digitale verktøy, kurs og rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheten til å bli enda bedre på miljø og bærekraft.

Den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge er Miljøfyrtårn. Alle virksomheter i tjenestenæringen kan bli miljøfyrtårn, og kriteriene er tilpasset 70 ulike bransjer.

Les mer

Fordeler ved miljøsertifisering

Hele 75 % av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

  • Det gir deg et konkurransefortrinn, og bidrar til å styrke din merkevare.
  • Du får mulighet til å dokumentere den innsatsen du allerede gjør i dag.
  • Du får gode råd og verktøy som hjelper deg til å jobbe konkret med bærekraft. Ved for eksempel å redusere avfall, redusere energibruk og innføre bedre transportløsninger, kan du spare mye penger.
  • Ved å bli Miljøfyrtårn, kan du også få hjelp med rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor mye lavere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.
Les mer

Hvordan blir min virksomhet miljøsertifisert?

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, men for de fleste virksomheter i tjenestenæringen vil Miljøfyrtårn være den mest relevante.

For Virke-medlemmer lønner det seg å bli sertifisert i løpet av 2019 – da får du nemlig en gratis kommunikasjonspakke og produktpakke inkludert, med profileringsmateriell som hjelper deg med å vise omverden at du er miljøsertifisert. Les mer om tilbudet her (krever innlogg).

Miljøfyrtårn-prosessen fungerer slik:

  • Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter.
  • Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
  • Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes.
  • Etter tre år må dere resertifiseres.

Prisene varierer blant annet etter antall årsverk. Les prislisten her.

Les mer