Sikkerhet

Virke har satt kriminalitetsbekjempelse og forebygging på agendaen. I samarbeid med politi, politikerne og næringslivet har vi oppnådd både lovendringer og aksjoner, og vi fortsetter å være en aktiv pådriver for et tryggere samfunn. Som medlem av Virke får du råd og veiledning om hvordan du kan forebygge kriminalitet.