SIK- 100- og 200-kronessedlene forsvinner 30. mai

Publisert:

Etter dette tidspunktet, vil ikke disse sedlene lenger være gyldig betalingsmiddel i butikker. De som fortsatt har slike sedler etter det, må ta kontakt med Norges Bank for å veksle dem.

Siden de nye sedlene ble satt i sirkulasjon 30. mai 2017 har det blitt satt i gang tiltak for utskiftning. Det er planlagt å sette i gang en del informasjonsaktiviteter rettet mot publikum gjennom avisannonser og lignende, før fristen utløper 30. mai 2018.

I tillegg er det kjent at det vil aktiveres en funksjon i bankautomater som gjør det mulig for dem å sortere ut gamle sedler, som blir sortert ut i en kassett eller pose, som også vil fremskynde utskiftningen innen 30. mai. Norges Bank opplyser om at de vil ta imot gamle sedler i minimum 10 år etter fristen.

– Innføringen av 100- og 200-kronesedlene ser ut til å ha gått etter planen. Det har vært få henvendelser om problemer til Virke, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke. 

– Når nå de gamle sedlene ikke lenger vil være «gyldige» håper vi at Norges Bank gir så god informasjon til forbrukerne at butikkene
slipper å få store diskusjoner med kundene når de må si at de ikke enger kan ta imot de gamle sedlene og at de selv må ta de med
til Norges Bank for å få de vekslet i nye sedler, fortsetter han. 

Bjerke sier også at det er positivt at Nokas og Loomis som henter penger i butikkene og bankene sier at butikkene vil kunne levere inn gamle sedler i noen tid etter 30 mai slik at utfasingen går knirkefritt.

Norges Bank planlegger å sette ny 50- og 500-kroneseddel i sirkulasjon i midten av oktober 2018. Den siste valøren, ny 1000-kroneseddel, planlegges utgitt høsten 2019.

Ved spørsmål, ta kontakt med Virke ved Thor Martin Bjerke - kontaktinfo under.