SIK– Anmeld all datakriminalitet

Publisert:

Thor MArtin foran Pcen

Den «vanlige» vinningskriminaliteten går ned, mens datakriminaliteten øker. For å få has på de kriminelle, er det viktig at all datakriminalitet anmeldes, selv når de ikke fører til tap.

Det er store mørketall i datakriminaliet, fordi de færreste anmelder slike forsøk så lenge de ikke har hatt tap som dekkes av forsikringen. Da er ofte kravet at man skal anmelde.

– Det kreves adskillig flere ressurser for å etterforske datakriminalitet sammenlignet med tradisjonell kriminalitet, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke. 

Som regel tar det lenger tid, da de kriminelle ofte opererer over flere kontinenter. For at politiet skal få nok ressurser til  å drive etterforskning av høy kvalitet, må de dokumentere hvor stort problemet er gjennom anmeldelsesstatistikken.

– Unnlater en å anmelde, vil ikke politiet se helheten og politikerne ikke se behov for å bevilge tilstrekkelige midler til politiet, fortsetter Bjerke.

Nettvett.no som drives av NorSIS har laget en veileder for anmeldelse av datakriminalitet som gjør det lettere og raskere å anmelde. På siden ligger også en link til et anmeldelsesskjema som er utarbeidet av politiet.