Ansettelsesprosess/bakgrunnssjekk

Mange selskaper opplever at ansatte har tatt kontanter eller forfalsket fakturaer eller returkvitteringer. Andre opplever at utstyr eller firmaets patenter, kontrakter, kundelister eller immaterielle rettigheter blir stjålet eller forsøkt stjålet.

Bakgrunnen for dette kan være bevist kriminell infiltrasjon eller at fristelsen for en ansatt i en gitt situasjon er for stor. Ofte er det slik at dersom en ansatt har tråkket over streken så er sannsynligheten for at en slik kriminell adferd vil fortsette til den blir avdekket.

Fordi det er viktig å få rett mann/kvinne på rett sted er det viktig å sikre seg at en nyansatt har rett kompetanse. Nesten enda viktigere er å avdekke om en person kan ha en kriminell adferd eller kan ha gjort underslag eller andre rutinebrudd i tidligere arbeidsforhold. Den eneste måten å gjøre dette på er å foreta en grundig bakgrunnssjekk av søkere man ønsker å ansette. NB! En arbeidsgiver kan ikke på forespørsel oppgi om en ansatt er avskjediget etter et rutinebrudd/kriminell handling, men ved å stille andre relevante spørsmål kan en ny arbeidsgiver få en god indikasjon på om det er ”ugler i mosen”. Dersom stillingen innebærer håndtering av større verdier bør en være spesielt nøye med sjekk av vitnemål, referanser og annen relevant informasjon.