Avdekking av uærlige ansatte

Dersom man gjennom revisjon, tips eller lignende får mistanke om at et straffbart forhold foreligger er det viktig å ikke kaste seg hodestups ut i det.

Det er viktig at det gjøres ordentlige undersøkelser for å kontrollere om man kan dokumentere avvik. Det kan være manglende kontanter i pasientpenger, nattsafeposer som mangler eller falske returer for å nevne noe. Har man ikke spesialkompetanse på området i egen virksomhet bør slik kompetanse innhentes. Det kan man gjøre ved å kontakte Virke, revisor/konsulentselskap eller et sikkerhetsselskap avhengig av problem og kompleksitet.

Har man gode rutiner og planer for kontroll, vil skaden eller tapet være begrenset og man kan lettere identifisere tidspunkt for hendelsen og hvem som kan være involvert. Uansett, IKKE ta dette opp på et allmøte. Det skaper dårlig stemning, ødelegger arbeidsmiljøet og alle ansatte vil forsøke å finne en skyldig. Det skaper rykter og ødelegger for en eventuell gransking av forholdet.